Aktuálně:

Na rok 2023 plánujeme tyto akce:

  1. Stolní bodování králíků v našem chovatelské areálu a to v sobotu 25.2. Posuzování provede Ing. Zuzana Krauzová.
  2. Jarní výstava při Řipské pouti ve dnech 21.4. až 23.4.. Více informací, včetně přihlášky pro vystavovatele naleznete v sekci JARNÍ VÝSTAVA 2023

ZO Českého svazu chovatelů v Rovném 

Vítáme vás na našich stránkách, kde vám budeme chtít předávat informace o naší organizaci chovatelů drobného zvířectva.

Chováme drobné zvířectvo pro krásu, radost a užitek.

Každoročně pořádáme chovateskou výstavu v rámci jarní Řipské pouti.


ZO ČSCH Rovné

Rovné 156, 411 87
chovatele.rovne@seznam.cz