Aktuálně:

Oznamujeme zrušení naší jarní výstavy z důvodů pandemie  COVID - 19.


Plán akcí v roce 2020

- Stolní posuzování králíků, sobota 1.2. 2020 od 9h 

- Ples Chovatelů v kulturním sále Rovné/Krabčice, sobota 14.3. 2020 od 20h

- Výroční členská schůze, sobota 7.3. 2020 od 17h

- Jarní výstava králíků, drůbeže, holubů při Řipské pouti, 24.-26.4. 2020 - zrušeno!!!

- Rozloučení s prázdninami, sobota 29.8. 2020


ZO Českého svazu chovatelů v Rovném 

Vítáme vás na našich stránkách, kde vám budeme chtít předávat informace o naší organizaci chovatelů drobného zvířectva.

Chováme drobné zvířectvo pro krásu, radost a užitek.

Každoročně pořádáme chovateskou výstavu v rámci jarní Řipské pouti.


ZO ČSCH Rovné

Rovné 156, 411 87
chovatele.rovne@seznam.cz