ZO ROVNÉ

Výstavy a Chovatelé 2017
 

Letošní národní výstava v Lysé nad Labem se konala od 17. do 19. listopadu. Členové naší organizace se činili a výstavy se účastnili nejen jako návštěvníci, ale také jako vystavovatelé. V případě Karla Mariána a Adélky Mariánové dokonce také jako garanti, což v jejich případě znamenala účast na přípravě výstavy, dozor nad přidělenými králíky po...

Na sobotu 28.10.2017 jsme se dohodli, pan a paní Skalská společně s Petrem Jindrou a uspořádali výlet na tři chovatelsky významné události. Nejdříve výstava v Bystřici u Benešova, pak návštěva u významného chovatele Vídeňských modrých Miloše Krajfa spojená s dohodnutým výběrem dvou samiček z jeho chovu a na závěr výstava v Praze, Velká Chuchle....

Ve dnech 7. a 8. října byla pořádána okresní výstava králíků a holubů litoměřického okresu. Tuto výstavu pořádala ZO Straškov - Vodochody v jejich velmi pěkném chovatelském areálu.

V termínu 23.-24.9. se konala tradiční Okresní výstava drůbeže a Podřipská výstava králíků, holubů a ukázka nutrií v chovatelském areálu ZO Roudnice nad Labem.

Tradice zahájena. Letošní rok jsme pořádali již druhé rozloučení s prázdninami v našem, velmi hezky upraveném, chovatelském areálu v Rovném pod Řípem.

Každoroční akcí naší organizace je uspořádání výstavy o Řipské pouti. Ne jinak tomu tomu bylo i letos. Bylo vystaveno téměř 300 kusů zvířat. Nejvíce byly zastoupeny králici v počtu 151 v 39 plemenech a barevných rázech. Dále 41 volier drůběže a 59 holubů.