Výstava Děti a Zvířata Litoměřice 2018

11.02.2018

Výstavní činnost pro rok 2018 jsme zahájili na výstavě pořádanou našimi kolegy z ZO Litoměřice - Žitenice. Výstava se konala v termínu 8. - 10.2.2018 na výstavišti Zahrada Čech Litoměřice.

Nejdříve si dovolíme citovat z katalogu, resp. průvodce dané výstavy, abychom lépe objasnili, co se kolegům z ZO Litoměřice-Žitenice podařilo z organizovat.

"Tato výstava je svým způsobem ojedinělá, neboť se zde prezentují téměř všechny odbornosti zvířat sdružené v Českém svazu chovatelů. Součástí je i bodová expozice králíků, drůbeže a holubů s mezinárodní účastí, rovněž probíhá v pořadí 5. ročník soutěžní výstavy chovných králíků - samců. Dále nechybí bohatý doprovodný program a akce zejména pro děti a mládež a další doplňkové expozice, jako ukázka např. dravců, práce záchranářských psů. Nově je připravena ukázka carvingu, tj. dekorační úprava ovoce a zeleniny, fresh nápojů. Smyslem celé akce je zejména seznámit děti a mládež s chovanými drobnými a hospodářskými zvířaty, informovat je o jejich chovu, způsobu pečování o ně a tím u nich vyvolat zájem o zvířata, přírodu a chovatelskou činnost. V sobotu 10.2. nebude chybět pro návštěvníky klubová výstava teddy králíků a ušlechtilých morčat s posouzením. Novinkou výstavy je 1. Severočeská výstava ježků, také s posouzením."

S radostí potvrzujeme, že výše uvedené bylo naplněno beze zbytku a podařila uspořádat nadmíru zdařilá výstava. Dokladem budiž velmi dlouhé fronty návštěvníků před pokladnou poslední den výstavy, sobotu. Náš kolega a zasloužilý chovatel pan Skalský Miroslav (86) to také moc pěkně vystihnul při jeho děkovné řeči na závěr slavnostního vyhlášení pohárů, čestných cen a ukončení celé výstavy. A že má pan Skalský za více jak 60 let v chovatelství s čím porovnávat.  

Nyní k prezentaci našich členů na dané výstavě. Celkem se nás účastnilo 7 vystavovatelů, chovatelů z celkových 140. Vše v odbornosti králíci. Jmenovitě Skalský Miroslav (Vm), Petrsík Jiří (Zadivo), Miškaninová Hana (Bu), Schoř Jan (Vš, Ča), Kratochvíl Luboš (Boči), Kyncl Pavel (Vš, Vss) a Jindra Petr (Vm). Žádný pohár jsme nezískali, ale zato několik čestných cen ano. Konkrétně Petrsík Jiří za samce Zadivo 96b, což bylo nejvyšší ohodnocení z našich zvířat. Dále získali čestnou cenu Skalský Miroslav, Miškaninová Hana a Kratochvíl Luboš. Výstava byla velmi úspěšná i co se prodejů týče, a tak jsme dost zvířat prodali a někteří z nás i nakoupili novou krev do svých chovů.

Těšíme se na další nadcházející výstavy. Pravděpodobně nejbližší nás čeká u kolegů z ZO Cítov konanou v termínu 31.3. - 1.4. 2018.

Foto z výstavy najdete v sekci "FOTO + VIDEO"