Podřipská výstava v Roudnici nad Labem

01.10.2017

V termínu 23.-24.9. se konala tradiční Okresní výstava drůbeže a Podřipská výstava králíků, holubů a ukázka nutrií v chovatelském areálu ZO Roudnice nad Labem.

Tato organizace má úžasnou minulost, neb byla založena již roku 1896 za účasti knížete Maxmiliána Lobkowitze, který přispěl darem pozemků. Na nich vznikla farma ZO Roudnice nad Labem ve Vědomicích. Farma se nachází na rozloze téměř jednoho hektaru a je rozdělena na 23 dílů, které slouží členům roudnické organizace.

Na této, pro nás blízké výstavě vystavilo celkem osm našich chovatelů  a to devět různých druhů králíků. Konkrétně to byli přítelkyně Miškaninová (Burgunský), Mariánová (Francouzký beran divoký), Skalská (Vídeňský modrý), Kouba (Velký světlý stříbřitý), Petrsík (Zaječí divoce ohnivý), Marian (Belgický obr divoký, Kastorex), Schoř (Český Albín, Kalifornský), Jindra (Vídeňský modrý). Reprezentace tak vskutku vysoká a i úspěšná. Celkem jsme získali čtyři čestné ceny a to Skalská za Vídeňský modrý, Petrsík za Zaječí divoce ohnivý, Marian za Kastorexe a Jindra za Vídeňský modrý. Tím jsme potvrdili, že na okrese patříme k nejlepším v chovu králíků. Snad to potvrdíme i na nadcházející okresní výstavě králíků ve Straškově (7.-8.10.).

Touto cestou bychom chtěli poděkovat našemu předsedovi, př. Schořovi, za obětavost při odvozu králíků na výstavy i jiným chovatelům.