Historie

Dne 24.května 1970 se sešlo 16 nadšenců, kteří měli velký zájem o chovatelství. Sešli se v místním hostinci "U Tománků" v Rovném k založení spolku chovatelů drobného hospodářského zvířectva. Za okresní výbor ČSCH se zúčastnil předseda Josef Chmelík dále přítel Václav Chmelík a přítel Václav Turek. Na této schůzi byli podány informace a tiskopisy k založení organizace.


Zároveň byl zvolen výbor v tomto složení:

Předseda

Jaroslav Fengl

Členové výboru

Jaroslav Bartáček st.,
Vlastimil Rybák
Vlastimil Černý
Zdeněk Kouba
Josef Plíva

Ostatní členové

Jaroslav Němec, Slavomír Lisec, Jaroslav Royt, Miloslav Tománek ml., Jiří Šámal, Václav Skála, František Kunert, Josef Vodňák, Václav Hampl, Otomar Pšenička.


Členské příspěvky byly odhlasovány na 25,- Kč ročně pro člena, byly předány evidenční listy chovatele k vyplnění. Dohodli jsme se propagací získat další členy do chovatelství. Jelikož jsme neměli do začátku žádné finanční prostředky, uspořádali jsme jako prvou potřebnou akci, sběr kovového šrotu v místních obcích na den 13.června 1970. Výsledek sběru byl 1260 Kč. Další akce ve sběru pokračovaly. Místní národní výbor nám zapůjčil auto za poplatek 100,50 Kč na benzín.
Další akcí byl 29.ledna 1971 I. Chovatelský ples v hostinci v Krabčicích. Vstupné činilo 10 Kč, příjem z plesu byl 2091,10 Kč.
Dále jsme uspořádali stolní bodování a připravovali jsme I. Výstavu, která se uskutečnila 24-25.04 1971 na bývalém školním hřišti v Rovném (zahrada KOH-INORU), klece nám zapůjčili okolní organizace (Cítov, Ledčice), bylo vystaveno 76 králíků, 16 volier drůbeže a 33 holubů. Celkem vystavovalo 43 chovatelů z Podřipska. Vstupné činilo 3 Kč. Ještě v tomto roce začala naše organizace s výrobou vlastních klecí pro výstavu králíků. V roce 1972 již vystavují naši členové na národní výstavě v Brně a na Podřipsku.
Stalo se již tradicí pořádání plesů, na kterých přitahovala hlavně tombola v živé zvěři. Také jarní Podřipská výstava se stala svátkem našich chovatelů z širokého Podřipska. V roce 1974 nám JZD předalo do užívání pozemek pana Horčice na pořádání výstav, tento pozemek jsme užívali až do roku 1980. V roce 1981 budujeme nový výstavní areál v " dolíkách" za významné pomoci Místního národního výboru Krabčice, JZD Krabčice a ČSCH. Naše ZO se v této době věnovala mladé generaci, kde byl kroužek mladých chovatelů, který měl 18 členů. Tito členové se zúčastnili na národních soutěžích mladých chovatelů, kde například Mejzr Radek získal 3. místo. Naše ZO se rovněž věnovala kulturně společenské činnosti , kde jsme vedle plesů, výstav, pořádali také zájezdy na výstavy do Brna i do tehdejšího NDR. Na těchto zájezdech se naši členové zdokonalovali v chovatelském zaměření, přivezli další chovný materiál. Rovněž jsme vystavovali na mezinárodních výstavách v Brně , Lipsku a v Budapešti. Například v roce 1982 na národní výstavě v Brně již vystavovalo 5 našich členů.